فروش اقساطی تور

فروش اقساطی تور های داخلی و خارجی 

 

شرایط فروش اقساطی:

  1. 50% مبلغ کل خدمات بصورت نقدی دریافت می گردد.
  2. 50% الباقی بصورت تسهیلات توسط مسافر بصورت چک ، طی اقساط 4 تا 9 ماه تسویه می گردد.
  3. مبلغ کل خدمات خریداری شده توسط مسافر نبایست از 20،000،000 ريال کمتر باشد و حداکثر آن تا 200،000،000 ريال می باشد.
  4. ارائه پرینت گردش سه ماهه اخیر حساب مسافر ( صاحب چک ) 
  5. ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مسافر ( صاحب چک )
  6. صادر کننده چک های اقساط الزاما باید یکی از مسافرین استفاده کننده از خدمات و یا اقوام درجه یک وی باشد.
  7. حساب مبدا چک می بایست تهران باشد و چک شهرستان قابل قبول نیست.