مجموعه هنری جهانگیر بمبئی

مجموعه هنری جهانگیر 

این گالری در سال 1952 میلادی توسط جامعه هنر بمبئی بنا گردید.این مجموعه دارای چهار سالن بزرگ نمایش است که امروزه به منظور نمایش آثار هنری برای همگان استفاده می شود .

بیشترین نمایشگاههای هنری هند، آثار قدیمی یا معاصر ، انواع نقاشی ها و هنرهای دستی و تجسمی در این مجموعه برگزار می گردد و با بازدید از این مکان می توانید شناخت و اطلاعات جدیدی در رابطه با خلق آثار هنری مردم هند داشته باشید.

نقشه گوگل