موزه پرنس ویلز بمبئی

موزه پرنس ویلز

موزه پرنس ویلز همان طور که از نام این موز معلوم هست آثاری که در این موزه یافت می شود مربوط به ورود پرنس ویلز به هند در سال ۱۹۰۵ می باشد در این موزه می توانید آثارهایی از دوران های مختلف تاریخ هند را می توانید مشاهده کنید از جمله آثار هنری و حیاط وحش. این موزه در بین سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۱۴ ساخته شده است.

نقشه گوگل